Drammen – Fremtidens foretrukne film og TV-location!

Vi i Tickgarden er opptatt av filmpolitikk, og ønsker bedre tilrettelegging for produksjon av både film og TV her i Drammen.
For å få til dette inviterte vi ordføreren i Drammen til våre kontorer, for å oppfordre til en mer offensiv holdning inn mot bransjen. Disse innspillene ble godt mottatt og vi ble invitert til ordførerens kontor i februar for å snakke mer om dette. Ordføreren fulgte opp møte vårt på best tenkelig vis. Han inviterte sentrale aktører fra bransjen til et innspillsmøte på rådhuset 23.april. Oppmøte var meget godt, med innlegg fra Axel Helgeland, Virke produsentforeningen og oss i Tickgarden. Det ble også mye tid til innspill fra alle deltakerne rundt bordet.
Så da er det bare for oss å følge opp i tiden fremover, og håpe ordføreren kommuniserer en tydelig strategi for hvordan kommunen skal legge til rette for flere film og TV-produksjoner her i Drammen.

 

Godt oppmøte hos ordføreren

 

Foto toppbilde: Jostein Rensel, Næringsforeningen i Drammensregionen